Muntaner 323
info@ilviaggetto.com
633 134 529
  • Español
  • Català

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les  dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil IL VIAGGETTO  de  Quirino D’Angelo NIE: y2085174P,  carrer Muntaner 323 1r 3a, Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.ilviaggetto.com  i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a IL VIAGGETTO, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a IL VIAGGETTO o a tercers.

IL VIAGGETTO no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de IL VIAGGETTO.

Amb els límits establerts a la llei, IL VIAGGETTO no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet . Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’IL VIAGGETTO estan elaborades per professionals qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

IL VIAGGETTO no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de IL VIAGGETTO o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de IL VIAGGETTO.

Per accedir als serveis que IL VIAGGETTO ofereix a través de la web, haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de IL VIAGGETTO, per tal de prestar-vos i oferir els nostres serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@ilviaggetto.com.

L’acceptació d’aquest avís legal suposa la prestació del vostre consentiment exprés perquè IL VIAGGETTO pugui remetre-us comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Si no us interessa rebre aquest tipus de comunicacions podeu dirigir-vos a IL VIAGGETTO, a través del correu info@ilviaggetto.com.

En el cas que els usuaris dels serveis d’ IL VIAGGETTO remetin fotografies dels viatges contractats, se suposa que consenten a la publicació i reproducció de la seva imatge en qualsevol tipus de publicitat, promoció i/o publicació en qualsevol mitjà, amb finalitats comercials o informatives, sense reemborsament de cap tipus.

En el cas que les fotografies incloguin imatges de tercers, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el consentiment i informar dels continguts mencionats en el paràgraf anterior.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Els continguts subministrats per IL VIAGGETTO estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de IL VIAGGETTO o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, IL VIAGGETTO no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública,  reservant a IL VIAGGETTO tots aquests drets.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a IL VIAGGETTO, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

IL VIAGGETTO ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, IL VIAGGETTO no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s’ha de confiar en ella com si ho fos. IL VIAGGETTO declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

IL VIAGGETTO es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació que inclou, sense necessitat de previ avís. En cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis que s’hi publiciten.

En cap cas IL VIAGGETTO serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida a través seu, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden passar.

IL VIAGGETTO no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà a risc exclusiu de l’usuari. IL VIAGGETTO no recomana ni garanteix la informació que s’obtingui a través d’un vincle ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle,  incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant quan es connecta a la web d’IL VIAGGETTO com a l’accedir a la informació d’altres webs.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador. No obstant això, IL VIAGGETTO no es responsabilitza que, quan es desactivin, es dificulti el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquesta web és propietat d’IL VIAGGETTO. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s’hi estableixin a altres pàgines web de qualsevol societat filial d’IL VIAGGETTO, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per IL VIAGGETTO. Qualsevol ús indegut per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, i no és responsabilitat d’IL VIAGGETTO l’ús que l’usuari pugui fer-ne.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’IL VIAGGETTO.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i els jutjats i tribunals espanyols són els competents per conèixer qualsevol qüestió que se’n susciti en interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.